Par mums

Pārzinis: SIA MEDEX, reģ. Nr. 40103741910, (turpmāk – Sabiedrība).

Šajā Privātuma Politikā jebkura vārda "Jūs", "Jūsu" vai līdzīgu izteicienu izmantošana nozīmē jebkuru www.supersmile-europe.eu (turpmāk – interneta vietne) apmeklētāju. Tādi termini kā "mēs”, "mūsu" vai līdzīgi izteicieni nozīmē Sabiedrību.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Sabiedrība, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo tiesību aktu prasības, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

Šī privātuma politika izskaidro kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrība privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība norādītajā interneta vietnē un saistībā ar šīs interneta vietnes darbības nodrošināšanu. Uz Pircējiem, kas iegādājas preces interneta vietnē attiecināmi arī papildus noteikumi, kas noteikti distances līgumā un e-veikala lietošanas noteikumos.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

Pārdodot preces tiek apstrādāti personas dati, kas saistās ar pasūtījumu, noslēgto pirkuma līgumu, pasūtījuma izpildi un uzskaiti (t.sk., pasūtījuma noformēšana, rēķina izrakstīšana un norēķinu administrēšana). Arī gadījumos, kad vēlaties izmantot patērētājiem paredzētās atteikuma tiesības, jums ir jautājumi vai pretenzijas par iegādāto preci, vai arī gadījumos, kad iestājušies komercgarantijas gadījumi, būs nepieciešama attiecīgo personas datu apstrāde, lai nodrošinātu šīs situācijas atrisināšanu. Bez šiem datiem Sabiedrība nevarētu pienācīgi veikt preču tirdzniecību un ar to saistītās darbības.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, nosaukums, pārstāvības tiesības)

- kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese)

- preču piegādes veids, norise

- maksājuma veids

- maksājuma informācija (piemēram, norēķinu konta numurs, norēķinu kartes dati, norēķinu rekvizīti un apmaksas statuss)

- reģistrēto lietotāju informācija (t.sk., lietotājvārds)

- personas kods (t.sk., apmaksas dokumentos, norēķinu administrēšanā)

- IP adrese, lietotāja ģenerētie dati u.c. ar Interneta vietnes apmeklējumu saistītie tehniskie dati

- pamatinformācija par trešajām personām, kuras saņem preci

- pasūtījuma informācija (piemēram, pasūtījuma numurs, piesaistīto pasūtījumu numuri, klienta numurs, piegādes adrese, piegādes informācija un statuss)

- Iegādāto preču/pakalpojumu vēsture

Internetveikala (e-veikala) lietošanas noteikumi un līgums starp Jums un Sabiedrība  par interneta vietnes izmantošanu un preču pirkumu.

Mūsu leģitīmā interese veikt un veicināt preču tirdzniecību, saņemt samaksu un nodrošināt ērtu apkalpošanu klientiem.

Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (t.sk., grāmatvedības kārtošana un norēķinu fiksēšana, preču atbilstības nosacījumu nodrošināšana, atteikuma tiesību īstenošanas nodrošināšana).

Preču kvalitātes un komercgarantijas saistību administrēšana, izpilde (no līguma un likuma izrietošie pienākumi saistībā ar preču un pakalpojumu komercgarantiju, līgumā paredzēto kvalitātes saistību ievērošana).

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, nosaukums, pārstāvības tiesības)

- E-pasta adrese, tālruņa numurs

- Iegādāto preču/pakalpojumu vēsture

- Piegādes adrese, piegādes informācija un statuss, piesaistīto pasūtījumu numuri

- Norēķinu rekvizīti, maksājuma informācija, maksājuma veids

- Personas kods (t.sk., kā brīvprātīgi norādāma informācija norēķinu rekvizītiem atkārtotu pirkumu gadījumiem)

- Reģistrētā profila informācija (t.sk., lietotājvārds, parole), reģistrētā lietotāja paša ievadītā informācija

- Ar interneta vietnes apmeklējumu saistītie tehniskie dati

Līgums starp Jums un Sabiedrība  par interneta vietnes izmantošanu un/vai internetveikala (e-veikala) lietošanas noteikumi.

Mēs varam ieviest un īstenot dažādas klientu lojalitātes programmas, un to ietvaros var notikt arī personas datu apstrāde. Par specifiskiem personas datu apstrādes veidiem konkrētās lojalitātes programmas ietvaros, lūdzu skatīti lojalitātes programmas noteikumus vai jautāt vēršoties pie mums. Vispārēji izmantotie personas datu klientu lojalitātes programmu ieviešanai un īstenošanai:

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, nosaukums, pārstāvības tiesības)

- Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese)

- Piegādes adrese, piegādes informācija un statuss

- Reģistrētā profila informācija (t.sk., lietotājvārds)

- Piesaistīto pasūtījumu numuri, iegādāto preču/pakalpojumu vēsture

- Lietotāja ģenerētie dati u.c. ar interneta vietnes apmeklējumu saistītie tehniskie dati

- Pasūtījuma informācija (piemēram, piegādes informācija un statuss)

Klientu lojalitātes programmas dalības noteikumi, līgums starp Jums un Sabiedrība par interneta vietnes izmantošanu un dalību lojalitātes programmā.

Jūsu piekrišana (attiecīgā uz konkrētiem datu apstrādes aspektiem, precīzi paredzētos gadījumos, kad esat snieguši piekrišanu).

Mūsu leģitīmā interese veicināt preču tirdzniecību.

Saistībā ar mūsu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem dažkārt varam rīkot akcijas, izlozes, konkursus, piedāvājumus un loterijas. Dalība tajās ir brīvprātīga un atkarīga no Jūsu paustas piekrišanas. Ja Jūs vēlaties piedalīties šādos pasākumos, var būt nepieciešama arī personas datu apstrāde (piemēram, lai reģistrētos loterijā vai izlozē, nodrošinātu šādas loterijas norisi). Konkrētajos noteikumos var tikt paredzēti precīzāki noteikumi par nepieciešamajām datu kategorijām.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, nosaukums, pārstāvības tiesības, personas kods)

- Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese)

- Pasūtījuma informācija (piemēram, čeka vai pasūtījuma numurs, pasūtījuma statuss, piegādes informācija un statuss)

- Reģistrētā profila informācija (t.sk., lietotājvārds)

- Lietotāja ģenerētie dati u.c. ar interneta vietnes apmeklējumu saistītie tehniskie dati

Jūsu piekrišana 

Loterijas, akcijas, izlozes vai konkursa noteikumi.

Ja konstatēsim nepabeigtu pasūtījuma noformēšanu, varam e-pastā izsūtīt tehniskā atbalsta e-pastu, ja pircējs nebūs pabeidzis noformēt pirkumu interneta vietnē pieejamā e-veikalā. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka pircēju nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un atsauktu preces rezervāciju, vai vienotos par pasūtījuma apstiprinājumu no pircēja puses. Šāds paziņojums tiek nosūtīts gadījumos, ja pasūtījuma veicējs (pircējs) ir norādījis savu e-pastu un tas ir ticis atbilstoši fiksēts e-veikala sistēmā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Kontaktinformācija (e-pasta adrese)

- Pasūtījuma informācija (piemēram, pasūtījuma numurs, pasūtījuma statuss)

Mūsu leģitīmā interese nodrošināt e-veikala pareizu darbību, iepirkšanās procesa darbības uzlabošana.

-Pret mums vērstu prettiesīgu darbību izmeklēšana un novēršana


 

Lai konstatētu un novērstu prettiesīgas un negodprātīgas darbības pret Sabiedrību (piemēram, izmeklētu un novērstu ielaušanos vai nesankcionētu interneta vietnes rediģēšanu vai piekļuves traucēšanu interneta vietnei, kā arī preču izkrāpšanas mēģinājumu gadījumos), varam vākt un apstrādāt mums pieejamos datus, t.sk., nododot tos tiesībaizsardzības iestādēm vai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām.


 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Lietotāja ģenerētie dati, apmeklējumu vēsture, ar lietotajām ierīcēm saistītie dati un to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi, laika zona, operētājsistēma un platforma, IP un MAC adreses, pārlūkprogrammas iestatījumi, cita informācija par interneta vietnes un Sabiedrības digitālo pakalpojumu izmantošanu, cita identificējošā informācija.

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, nosaukums, pārstāvības tiesības, personas kods)

- Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese)

- Reģistrētā profila informācija (t.sk., lietotājvārds, parole)

- Norēķinu rekvizīti, maksājuma informācija, maksājuma veids

- Pamatinformācija par trešajām personām, kuras saņem preci

- Preču piegādes informācija (piegādes adrese, piesaistīto pasūtījumu numuri, iegādāto preču/pakalpojumu vēsture)

- Reģistrētā lietotāja dati

Mūsu leģitīmā interese novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai pakalpojumu sniegšanas traucēšanu, vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu pret uzņēmumu.

Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu.

Saņemot Jūsu piekrišanu, mēs informējam Jūs par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar mūsu un mūsu sadarbības partneru pakalpojumiem, akcijām, un piedāvājumiem. Ja Jūs vēlaties saņemt mūsu jaunumus, Jums tas jānorāda mūsu interneta vietnē vai piesakoties citā piedāvātajā veidā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, nosaukums, pārstāvības tiesības)

- Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs)

- Ar interneta vietnes apmeklējumu saistītie tehniskie dati

 Jūsu piekrišana

Profilēšana ir pircēju (klientu) segmentēšana automatizētā veidā, ar nolūku izvērtēt konkrētus ar fizisko personu saistītos aspektus, lai piemērotu pielāgotus tirgvedības piedāvājumus vai prognozētu aspektus saistībā ar pircēja personīgām vēlmēm un interesēm. Mārketingā mēs izmantojam profilus, lai ar Jūsu piekrišanu nosūtītu Jums ziņojumus, kuri, mūsuprāt, ir Jums visatbilstošākie, un lai nesūtītu vai nerādītu neatbilstošus ziņojumus. Pamatojoties uz pārdevēja leģitīmo interesi veicināt preču pārdošanu, varam veikt statistisku (t.i., ar konkrēto personu (pircēju) nesaistītu) profilēšanu un pircēju paradumu analizēšanu, izmantojot anonimizētus, apkopojošus profilēšanas rezultātus. 

Pie profilēšanas lietotāji tiek segmentēti pēc tiem interesējušajām precēm, lai nodrošinātu lietotājiem draudzīgāku pieredzi. Lietotājs var saņemt personalizētus piedāvājumus. Profilēšanā var tikt ņemtas vērā interesējošās preču grupas, iepriekšējie pirkumi (pirkumu vēsture), jūsu ģenerētie dati lietojot interneta vietni (apmeklētās sadaļas, veiktās darbības, uzturēšanās ilgums, pirkuma summa, pasūtījumu daudzums), mums norādīto un citu mūsu iegūto informāciju, lai atlasītu piedāvājumus, kas visvairāk varētu atbilst Jūsu interesēm un vajadzībām. Jums ir tiesības iebilst pret tiešo mārketingu, kas balstīts uz šāda veida profilēšanu, nosūtot Sabiedrībai ziņu.

Kad sazinieties ar mums (tajā, skaitā, lai izskatītu iesniegumus un pretenzijas) vai mums nepieciešams Jums atbildēt vai nosūtīt informāciju, var tikt izmantota mums pieejamā kontaktinformāciju. Šāda informācija tiks arī izmantota, lai izskatītu un atbildētu uz pretenzijām.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, nosaukums, pārstāvības tiesības, personas kods)

- Saistītā juridiskā persona

- Informācija saistībā ar pārstāvību (nosaukums, pārstāvības tiesības)

- Cita identificējošā informācija

- Kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs)

- Pamatinformācija par trešajām personām, kuras saņem preci

- Pasūtījuma informācija (piemēram, preču informācija, pasūtījuma numurs, klienta numurs, piegādes adrese, piegādes informācija un statuss)

- Iegādāto preču/pakalpojumu vēsture

- Reģistrētā lietotāja informācija (lietotājvārds, parole)

- Norēķinu rekvizīti, maksājuma informācija, maksājuma veids

- Lietotāja ģenerētie dati u.c. ar Vietnes apmeklējumu saistītie tehniskie dati

Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu.

Mūsu leģitīmā interese nodrošināt klientu servisu.

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus, cik tie ir pareizi?

Personas datus mēs iegūstam no Jums. Mēs apkopojam informāciju, ko saņemam, kad Jūs apmeklējat un lietojot interneta vietni, sniedzot mums datus (tajā skaitā datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms preču pasūtīšanas vai aizpildot informācijas laukus interneta vietnē), kā arī datus, ko Jūs sniedzat sazinoties ar mums. Mēs varam saņemt datus no pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina interneta vietnes darbību, t.sk., tās darbības statistikas pakalpojumus, pretuzbrukumu, drošības un ielaušanās aizsardzības pakalpojumus.

Ja ir mainījušies Jūsu dati, ko esat mums sniedzis (piemēram, kontaktinformācija jaunumu saņemšanai), Jums nekavējoties par to mūs jāinformē, labojot nepareizos vai neprecīzos datus.

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?


 

- Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums, nodrošinātu interneta vietnes darbību un Sabiedrība pakalpojumus, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, maksājumu pakalpojumu nodrošinātājam, preču piegādes pakalpojumu sniedzējam, ar interneta vietnes uzturēšanu un darbību saistīto pakalpojumu sniedzējam. Tāpat Sabiedrība darbības nodrošinātāji (IT uzturēšanas un datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējs - WebDev, grāmatvedības ārpakalpojumu nodrošinātājs) atsevišķos gadījumos var tikt uzskatīti par Jūsu personas datu apstrādātājiem.

Parastās komercdarbības ietvaros Jūsu dati tiek nodoti maksājumu pakalpojumu sniedzējam KLIX, (AS “Citadele banka”), grāmatvedības attaisnojuma dokumentos ietvertie dati tiks nodoti grāmatvedības un ar to saistītās informācijas sistēmas uzturēšanas uzņēmumiem Tilde, kā arī dati tiks nodoti izvēlētajam piegādes pakalpojumu sniedzējam Omniva (Omniva SIA) vai Venipak (VENIPAK Latvija SIA). Tomēr ņemot vērā pasūtījuma un apmaksas veikšanas brīdī var tikt izmantoti citi pakalpojumu sniedzēji, kurus redzēsiet attiecīgajā pirkuma veikšanas solī.

Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina interneta vietnes darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību interneta vietnē.

Ja interneta vietnē izmantosiet kādu informācijas apmaiņas iespēju vai rīku, Jūsu dati var tikt nodoti attiecīgajam sadarbības partnerim, kurš saistīts ar Jūsu izvēlēto informācijas apmaiņas vai nodošanas iespēju, kā arī ziņojumu nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai pārbaudītu visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Pakalpojumu sniedzēji nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

- Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma (piemēram, uzraudzības iestādei, kas atbildīga par personas datu aizsardzību). Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, arī tāpēc, lai aizstāvētu mūsu likumīgās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot prasības, pretenzijas un iesniegumus.

Sīkdatņu lietošana

Šī vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Aicinām iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas principiem.

Sīkdatņu izmantošanas laikā var tikt apstrādāti personas dati. Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat šeit aprakstītajam sīkdatņu izmantošanas veidam (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā – ja izvēlēsieties atspējot noteikti nepieciešamās sīkdatnes, interneta vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Informācija par sīkdatnēm

Šī interneta vietne ir atvērta caur kādu no pārlūkprogrammām, piemēram, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu.

Sīkdatnes ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu interneta vietni, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību interneta vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.

Sīkdatņu veidi un to mērķi

Pastāv divu veidu sīkdatnes — sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

Sesijas sīkdatnes ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu interneta vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj jums ātri un ērti izmantot vienas interneta vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā interneta vietnē.

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Jūsu datorā uzglabājas konkrētu laiku pēc interneta pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs kādu interneta vietni, kas šīs sīkdatnes izmanto.

Pirmās puses sīkdatnes (“first party cookie”) ir sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē interneta vietnes uzturētājs, šajā gadījumā mēs. Trešās puses sīkdatnes (“third party cookie”) uztur citi domēni, kas nepieder mums. Trešās puses sīkdatnes, kas var tikt saglabātas Jūsu ierīcē (datorā, telefonā vai planšetdatorā), kad Jūs pārlūkojat mūsu interneta vietni.

Sīkdatņu kategorijas atbilstoši to funkcijai

Iepriekš minētajos sīkdatņu veidos atšķir šādas sīkdatņu kategorijas:

- Obligāti nepieciešamās (īstermiņa, pirmās puses): Šīs sīkdatnes ir būtiskas, lai jūs varētu pārlūkot dažādas interneta vietnes un izmantot to funkcionalitāti. Tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu vietnes pamatfunkcijas, tas ir, ievietotu preces iepirkumu grozā, nodrošinātu pirkšanas procesu un parādīto konkrēto lapas versiju. Bez šīm sīkdatnēm nevarēsiet saņemt nepieciešamos pakalpojumus un interneta vietnes pilnvērtīga darbība nebūs iespējama.

- Veiktspējas sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto interneta vietnes, piemēram, kuras vietnes tie apmeklē visbiežāk. Informācija, kas tiek apkopota, izmantojot sīkdatnes, lielākoties ir apkopojoša, tāpēc tieša identifikācija ir gandrīz neiespējama. Informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu labāku tīmekļa vietnes darbību. Dažkārt šāda veida sīkdatnes var tikt sauktas par analītikas sīkdatnēm, jo palīdz uzkrāt vairāk informāciju - piemēram, kā apmeklētājs lieto interneta vietni un kādas saites izmanto. Sīkdatnes uzturētājs var to izmantot, lai veidotu jūsu interešu profilu un rādītu atbilstošas reklāmas citās vietnēs. Analītikas sīkdatnes lielākoties darbojas, identificējot jūsu pārlūkprogrammu un ierīci.

- Funkcionālās sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes ļauj konkrētai tīmekļa lapai atcerēties jūsu izvēli un piedāvāt jums labākas, modernākas funkcijas. Šīs sīkdatnes nav obligātas, taču ļauj interneta vietnei nodrošināt uzlabotas funkcijas un pilnveidot lietotāju pieredzi – ļauj interneta vietnēm saglabāt informāciju, ko esat ievadījis kā tīmekļa lapu lietotājs (piemēram, lietotāja ID, valodas izvēle, lietotāja atrašanās vieta, personas datu drošības iestatījumi). Šo sīkdatņu mērķis ir piedāvāt visiem lietotājiem uzlabotas, personalizētas funkcijas. Arī funkcionālās sīkdatnes izmanto, lai ļautu izmantot dažas vēlamās funkcijas, piemēram, video atskaņošanu. Šīs sīkdatnes nevar izsekot jūsu pārlūkošanas darbības citās tīmekļa vietnēs.

- Reklāmas sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes izmanto kā reklāmas avotu, kas satur jums svarīgu informāciju un atbilst jūsu interesēm. Tāpat tās izmanto, lai ierobežotu to reklāmu skaitu, ko redzat, un kā papildu rīku reklāmas kampaņu efektivitātes mērīšanai. Tās parasti izvieto reklāmas sistēmas ar tīkla operatora atļauju.

Interneta vietnē lietoto sīkdatņu saraksts

Mūsu tīmekļa vietnē izmantoto sīkdatņu izmantošanas (derīguma) termiņi norādīti kā maksimālie un Jūs paši sīkdatnes varat dzēst arī ātrāk.

Sīkdatnes nosaukums

Veids

Pakalpojumu sniedzējs

Nolūks

Termiņš

Papildus informācija

/ vai tiek ielādēta pie 

           
           
           
           
           
           
           

 

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Lai saglabātu personiskos iestatījumus.

Šīs sīkdatnes ļauj mūsu vietnei atcerēties informāciju, kas ietekmē interneta vietnes izskatu vai uzvedību. Piemēram, vēlamo valodu vai apgabalu, kurā atrodaties. Šīs sīkdatnes var arī palīdzēt jums mainīt teksta izmēru, burtveidolu un citus tīmekļa vietņu elementus, kurus var personalizēt. Sīkdatnes arī palīdz izmantot e-veikalu, nodrošinot ērtu iepirkšanos, pasūtījuma noformēšanu un norēķinu veikšanu par pasūtīto preci.

Aizsardzības nodrošināšanai.

Sīkdatnes izmantojam, lai autentificētu lietotājus, novērstu krāpniecisku piekļuves datu izmantošanu un aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves.

Statistikas reģistrēšanai, apmeklētāju plūsmas mērījumiem un tīkla drošībai.

Ikreiz, kad apmeklējat mūsu interneta vietni, analītiskā programmatūra anonīmi saglabā sīkdatnes. Tās palīdz uzzināt, cik daudz lietotāju apmeklē mūsu vietni atkārtoti. Šādi labāk saprotam mūsu apmeklētāju uzvedību interneta vietnē, kā arī to, kam viņi dod priekšroku un kas viņus interesē. Šī informācija nav nekādā veidā saistīta ar citu informāciju. Tā, piemēram, zinām, ka attiecīgo sadaļu mēnesī atkārtoti apmeklē vairāki cilvēki. Taču mēs nezinām, kas viņi ir.

 Mūsu ierakstītos datus var izmantot arī, lai aizsargātu mūsu tīklu un novērstu uzbrukumus.

Lai saglabātu reģistrācijas informāciju.

Reģistrētajiem lietotājiem vai atkārtotiem pircējiem sīkdatnēs saglabājam pieteikšanās vai atteikšanās informāciju, kā arī palīdzam aizpildīt interneta vietnes formās paredzētos tekstu ievades laukus.

Reklāmas nolūkos.

Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai palielinātu reklāmu pievilcību jums kā lietotājam un piedāvātu reklāmdevējiem labākus reklāmas nosacījumus. Sīkdatnes parasti izmanto, lai atlasītu reklāmas, pamatojoties uz to, kas attiecas uz lietotājiem (atkārtotais mārketings), lai uzlabotu kampaņu rezultativitātes pārskatus un lai lietotājiem nerādītu jau redzētas reklāmas. Mēs izmantojam atkārtotā mārketinga datus tikai apmeklētāju segmentācijai, lai palīdzētu nodrošināt atbilstošu reklāmas saturu. Segmenti tiek veidoti, pamatojoties uz dažiem vispārīgiem apmeklētāju uzvedības modeļiem un to apmeklēto lapu saturu.

 Ja mums ir Jūsu piekrišana personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai, varam sasaistīt šīs šim nolūkam paredzētās sīkdatnes ar citiem jūsu personas datiem un, izmantojot automatizētu apstrādi, izveidot individuālus profilus, ko vēlāk izmanto personalizētas reklāmas mērķiem.

Kā pielāgot sīkdatņu izmantošanu

Lielākajā daļā gadījumu nav noteikta veida, kā atslēgt sīkdatnes bez pilnas vai daļējas interneta vietnes funkcionalitātes ierobežošanas. Ja neesat pārliecināts, vai sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pilnībā izmantotu sniegtos pakalpojumus, iesakām to iestatījumus saglabāt. 

Sīkdatņu pielāgošana un atslēgšana iespējama izmantojot interneta vietnē paredzēto rīku, kad pirmo reizi atverat šo interneta vietni.

Sīkdatnes varat savā pārlūkprogrammā izdzēst – parasti šī iespēja ir pieejama “Apmeklēto vietņu vēsturē”. 

Pārlūkprogrammas arī ļauj bloķēt sīkdatnes datorā, piemēram, izmantojot funkciju “Aizsardzības no izsekošanas iespējošana”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā gadījumā mūsu interneta vietnes funkcionalitāte var tik ierobežota. Lai iegūtu informāciju par to, kā pārlūkprogrammā iestatīt sīkdatnes, apmeklējiet attiecīgas pārlūkprogrammas tīmekļa vietni.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā. 

Atsevišķos gadījumos mūsu piesaistītie apstrādātāji var atrasties ārpus ES/EEZ, tomēr, šādos gadījumos arvien pievēršam uzmanību, lai apstrādātāji būtu uzticami, kā arī tiktu izpildītas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par priekšnoteikumiem un aizsardzības pasākumiem šādai datu nodošanai (piemēram, slēdzot standarta datu aizsardzības klauzulas).

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus (t.sk., preču piegāde, preču atbilstības saistību nodrošināšana), vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Parasti ar pasūtījumu saistīto papildus informāciju glabājam līdz 5 gadiem (atbilstoši noteiktajam grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņam), bet reģistrētiem lietotājiem – kamēr nav izbeigta reģistrācija (klients pārtraucis būt par reģistrēto klientu). Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Mēs paturam tiesībās ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālākai pakalpojuma nodrošināšanai.

Jūs esat atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus).

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, atjaunotu programmatūru un datu šifrēšanu.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Datu subjektam ir vispārējas tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula un citi piemērojamie tiesību akti, tajā skaitā:

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to labot vai papildināt.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

- Iebildums pret datu apstrādi adresētās informācijas piegādes nolūkos

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga, adresētās informācijas piegādes nolūkos.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pamatoti iemesli turpināt apstrādāt Jūsu personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums liek datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus un iegādāties preces. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

Kāds likums regulē interneta vietnes darbību?

Interneta vietnes darbību, kā arī visas attiecības starp Jums un Sabiedrība regulē Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī attiecīgi piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi sazinieties ar Sabiedrību.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

- Pārziņa kontaktinformācija

Lai sazinātos ar mums, varat rakstīt e-pastu uz info@supersmile.lv tālr.: (+371) 63029812.

Aktualizācijas datums: 12.12.2022.